• banner_slide_flash_01
  • full screen slider
  • banner_slide_flash_03

ចុះឈោ្មះ​បេក្ខជនឈ្នះជាប់អាហាររូបករណ៍   2014-07-13 22:14:36

1.អឹុង ម៉េង ​ ៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្របគ្រង(សាលាតាម៉ាយ៉ា) 2.អ៊ុន ប៊ូដារិទ្ធិ​​ ៖ ​សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​(NPO សាលារៀនអន្តរជាតិហ៊ីការី) 3.រាជ សំណាង ​​៖​ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ1.អឹុង ម៉េង ​ ៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្របគ្រង(សាលាតាម៉ាយ៉ា) 2.អ៊ុន ប៊ូដារិទ្ធិ​​ ៖ ​សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​(NPO សាលារៀនអន្តរជាតិហ៊ីការី) 3.រាជ សំណាង ​​៖​ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ..

ចុះឈោ្មះ​បេក្ខជនឈ្នះជាប់អាហាររូបករណ៍   2015-05-16 13:40:04

1.អឹុង ម៉េង ​ ៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្របគ្រង(សាលាតាម៉ាយ៉ា) 2.អ៊ុន ប៊ូដារិទ្ធិ​​ ៖ ​សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​(NPO សាលារៀនអន្តរជាតិហ៊ីការី) 3.រាជ សំណាង ​​៖​ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ​(សា1.អឹុង ម៉េង ​ ៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្របគ្រង(សាលាតាម៉ាយ៉ា) 2.អ៊ុន ប៊ូដារិទ្ធិ​​ ៖ ​សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​(NPO សាលារៀនអន្តរជាតិហ៊ីការី) 3.រាជ សំណាង ​​៖​ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ​(សា ..

ទំនាក់ទំនងមកកាន់សហការី មូលនិធិខ្យូរីតធ្យុ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាម អាស័យដ្ឋានខាងក្រោមៈ

ការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖

អាស័យដ្ឋាន៖

ផ្ទះលេខ ៤៥, ផ្លូវ​ ២៤២, សង្កាត់វាលវង, ខណ្ឌ ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែល៖ info@khj-group.com.kh

លេខទូរស័ព្ទ៖ (+855) 23 210 109 /​ (+855) 23-222-961

លេខទូរស័ព្ទ៖ 015​-397-555 / 012-​397-555